30. i 31. ožujka 2019. održan je Biskupijski križni put mladih. Prvog dana se išlo od Podravske Moslavine do Čačinaca. Drugog dana se križni put nastavio od Čačinaca do Slatine. Na videu se može vidjeti prolazak mladih kroz župu Crnac gdje su se nakon izmoljene postaje križnog puta u župnoj crkvi imali priliku okrijepiti u župnom dvorištu. Mlade je sa poviješću i sadašnjošću župe upoznao župnik vlč. Roko Ivanović.

Biskupijski križni put mladih

You May Also Like