Župna crkva sv. Ivana Krstitelja, Crnac

U Crncu je još 1733. postojala drvena kapela posvećena sv. Ivanu Krstitelju. Gradnja nove zidane župne crkve započela je 1787., a crkva je završena i blagoslovljena 1807. Izgrađena je opekom u kasno baroknom stilu, sa tornjem visokim oko 35 metara. Kao graditelj zapisan je majstor Crnković iz Našica. Visina stropa lađe je 10 metara. Lađa s prezbiterijem dugačka je 22 metara (sa zvonikom 26 metara), a širina lađe je 9 metara. Na glavnom oltaru je slika krštenja Isusova. U crkvi su još tri pokrajnja oltara: oltar sv. Josipa, oltar Gospe Lurdske i oltar sv. Antuna Padovanskog. Crkva je temeljito renovirana 1953. i 1954., a elektrificirana 1960. U sklopu proslave 200 godina župe, 2007. učinjena je posljednja obnova i sanacija crkve. Sveta misa se u crkvi slavi svaki dan.

Kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije, Veliki Rastovac

Izgradnja kapelice Uznesenja Blažene Djevice Marije u Velikom Rastovcu započela je 13. rujna 1971. Sveta misa se u kapeli slavi svake nedjelje, a posebno na blagdan Velike Gospe (15. kolovoza)

Kapela Preslavnog Imena Marijina, Staro Petrovo Polje

Gradnja kapelice u Starom Petrovom polju započinje 1953. na Čast Preslavnom Imenu Marijinu. Posveta novouređene župne crkve bila je 15. studenog 1954. na spomendan tada blaženog Nikole Tavelića. Sveta misa se u kapeli slavi u nedjelju nakon blagdana Preslavnog Imena Marijina.

Zvonik sv. Martina, Donje Predrijevo

1937. sagrađen je zvonik sv. Martina u Donjem Predrijevu. Sveta misa se u selu (ispred zvonika ili u društvenom domu) slavi u nedjelju nakon blagdana sv. Martina (11. studenog)

Poklonac Blažene Djevice Marije, Suha Mlaka

je sagrađen poklonac Blažene Djevice Marije u Suhoj Mlaci. Sveta misa se ispred poklonca slavi na blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije (15. kolovoza)

Poklonac Presvetog Srca Isusova, Milanovac

2006. sagrađen je poklonac Presvetog Srca Isusova u Milanovcu. Sveta misa se ispred poklonca slavi na blagdan Presvetog Srca Isusova.

Sakralni objekti