Župa je prostorno velika i razgranata, ali brojčano vrlo mala tako da u 11 mjesta živi oko 1200 vjernika.

Mjesto Crnac bilo je u početku filijala župe Sopje. Godine 1778. formirana je nova župa – Čađavica, u čijim se granicama našlo i mjesto Crnac. Godine 1789. Crnac je odcijepljen od župe Čađavica, te je do 1806. bio kapelanija. Godine 1807. ustrojena je nova župa – župa Crnac. Kao prvi upravitelj župe spominje se vlč. Stanislav Mataković. Bio je župnik župe Crnac od 1807. – 1822.

Župa Crnac je u starini pod svojom jurisdikcijom imala ova sela: Crnac, Breštanovci, Mali Rastovac, Veliki Rastovac, Staro Petrovo Polje, Novo Petrovo Polje, Donje Predrijevo, Bjelkovac, Milanovac, te Đurin Lug. Također je imala ove zaseoke: Lištrevac, Rajino Polje, Anjak (nadomak Bjelkovca), Dobrović (do 1958.) i Suha Mlaka. U još starijoj prošlosti selo „Mrazevo“ pripadalo je Crncu. To je selo bilo između Zvonimirovca i Suhe Mlake. Danas mu nema ni traga. Crncu su još pripadale slijedeće pustare nastanjene uglavnom mađarskim življem: Krivaja, Breštanovci, Nelin Dvor, Oskoruš i Ciganjuša.

Do 1900. kroz župu je prošlo šesnaest župnika. Dana 8. rujna 1900. imenovan je novi župnik župe Crnac, vlč. Dragutin Kordaš. „Crnčani su ga voljeli jer je bio veliki dobričina.“ Za vrijeme njegova upravljanja župom, točnije godine 1907. bilo je selo Crnac s pustarama Breštanovci, Vrbanovci i Žabljača radi daljine na zamolbu stanovnika, odcijepljeno od općine Orahovica i kotara Našice, te je pripojen općini Moslavina Podravska, kotar Donji Miholjac. 1917. oduzeta su oba zvona župne crkve, i to u ratne svrhe. Dana 21. lipnja 1920. Svetu Potvrdu podijelio je Presvijetli gosp. biskup i generalni vikar msgr. dr. Dominik Premuš. Svetom Sakramentu pristupile su 842 osobe.

Za župnika 1. kolovoza 1921. dolazi vlč. Ivan Novosel rodom iz Slovenije koji je 26 godina službovao u Bečkoj nadbiskupiji. U to vrijeme groblje u Crncu je pašnjak bez prave ograde i bez ikakvog reda. Tek 1923. stavljena je ograda. 1921. župnik je nabavio malo zvono teško 97 kg., glas dis, a veliko zvono teško 196 kg., glas fis. 1925. održane su misije u župi. Podijeljeno je 1450 pričesti, a od toga je bilo 752 muškarca. 1922. privremenim upraviteljem župe imenovan je vlč. Ivan Vučetić – župnik iz Moslavine.

Dana 9. ožujka 1927. župnikom je postao vlč. Josip Schmidt, a 1929. u župi je vjenčano 46 para, rođenih je, odnosno krštenih 168, a umrlih 110. Župnik Schmidt imao je i kapelana vlč. Alojzija Bratušu. 1937. sagrađen je zvonik sv. Martina u Donjem Predrijevu.

Koncem 1945. u župu dolazi vlč. Branko Graulich. Ostaje u Crncu do 1948. „Bio je cijenjen i voljen od naroda.“ Župnik je 1947. osuđen na kaznu lišenja slobode u trajanju od 9 mjeseci. Župnik je otjeran, a obrede je obavljao umirovljeni svećenik iz Feričanaca, vlč. Tomo Mađarić. Svibanjske pobožnosti narod je obavljao sam.

1948. dolazi u Crnac novi upravitelj, vlč. Josip Dević iz Divuše (Bosanski Novi). Nažalost u župi je ostao nepunih 5 mjeseci. Župu je napustio preplašen pogibijom čačinačkog upravitelja župe, vlč. Josipa Dukoviča, mučki ubijenog.

Dekretom Nadbiskupskog Duhovnog Stola u Zagrebu od 01. prosinca 1948., u župu dolazi vlč. Božo Vukoja. Do tada je bio kapelan u Sopju (od 1945.), također i upravitelj župe. Gradnja kapelica u Starom Petrovom polju počinje 1953. na Čast Preslavnom Imenu Marijinu. Posveta novouređene župne crkve bila je 15. studenoga 1954. na spomendan tada blaženog Nikole Tavelića. Te godine održane su i Svete misije. 1958. podignut je križ kod župne crkve, a 1959. postavljen je novi oltar sv. Antuna Padovanskog u župnoj crkvi. 1960. u župnoj crkvi zasjala je „elektrika“, a 1961. popravlja se toranj u župnoj crkvi, i obavlja se krečenje. Iste godine održana je i Sveta Potvrda.

PRVA MLADA MISA u župi Crnac bila je 23. srpnja 1967. Mladomisnik je bio vlč. Stjepan Kovač – pjevala se hrvatska himna!

Dana 13. rujna 1971. počela je izgradnja kapelice Uznesenja Blažene Djevice Marije u Velikom Rastovcu.

DRUGA MLADA MISA u župi Crnac bila je 30. srpnja 1972. Mladomisnik je bio vlč. Stjepan Pavoković, Salezijanac.
1972. u župi su ljudi oboljeli od velikih boginja, a 1974. u župi je bila poplava, te je poplavilo dosta kuća. 1975. održane su misije koje je uveličao svojim dolaskom zagrebački nadbiskup msgr. dr. Franjo Kuharić.

Dana 5. srpnja 1997. odlukom Svetog Oca Ivana Pavla II., osnovana je Požeška biskupija, i ustoličen prvi požeški biskup msgr. dr. Antun Škvorčević. 1998. Svetu Potvrdu podijelio je novi biskup. Bilo je 82 krizmanika. 1998. sagrađen je poklonac Bl. Djevice Marije u Suhoj Mlaci.

Dana 22. srpnja 1999. dekretom požeškog biskupa dotadašnji župnik i začasni kanonik <<čazmansko – varaždinski>> ide u mirovinu. Dužnost uprave župe predaje vlč. Josipu Kresiću, župniku Podravske Moslavine, a 17. kolovoza 2000., novi upravitelj postaje vlč. Pavao Filipović. Za njegova mandata obnavljaju se i preuređuju župni stan i dvor. Župnik okuplja mlade i osniva zbor mladih. Nakon tri godine službe odlazi na službu odgojitelja sjemeništaraca na Šalati.

Dana 22. kolovoza 2003., župu preuzima vlč. Tomislav Vučur. 2006. sagrađen je poklonac Srca Isusova u Milanovcu.
Povodom proslave 200 godina od utemeljenja župe Svetog Ivana Krstitelja, župna crkva je potpuno obnovljena izvana i iznutra (crkva je prepokrivena, te okrečena, postavljena je bakrena limarija, postavljeni su novi prozori s vitrajima, crkva je iznutra okrečena, postavljen je granit), a obnovljen je i župni stan izvana (prepokriven i fasadiran, te je postavljena limarija). Osim materijalne obnove učinjena je duhovna obnova kroz dvije godine na način da je kip KRALJICE MIRA išao od kuće do kuće i tako donosio mir i pomirenje među župljane.

2010. za župnika dolazi vlč. Ivan Štivičić, a dvije godine kasnije, 2012. vlč. Josip Marić koji ostaje na župi do 2018.

2019. župnik postaje vlč. Roko Ivanović, a već godinu kasnije, 2019. u župu dolazi vlč. Augustin Tašić koji također odlazi godinu kasnije.

2020. u župu dolazi vlč. Josip Vračarić, sadašnji župnik. 2022. je sagrađen križ s raspelom ispred kapelile u Velikom Rastovcu. 2023. su kupljena i postavljena dva velika lustera u župnu crkvu u Crncu.

Župa kroz povijest

You May Also Like