Župni zbor ima probu petkom u 20 sati u župnoj crkvi.

Susreta za mlade (krizmanici, srednjoškolci, studenti, radnička mladež) nema do daljnjega.

Djeca (prvopričesnici, ministranti, ostala školska djeca) nemaju župni vjeronauk do daljnjega.

Krizmanici (7. i 8. razred) nemaju župni vjeronauk do daljnjega.

Biblijskog sata (za sve koji žele razmatrati o Božjoj Riječi) nema do daljnjega.

Župne aktivnosti

You May Also Like