Župne aktivnosti

Župni zbor ima probu petkom u 20 sati u župnoj crkvi. Susreta za mlade (krizmanici, srednjoškolci, studenti, radnička mladež) nema do daljnjega. Djeca (prvopričesnici, ministranti, ostala školska djeca) nemaju župni vjeronauk do daljnjega. Krizmanici (7. i 8. razred) nemaju župni

Pobožnosti

Svakog dana prije svete mise je pobožnost krunice. Srijedom prije svete mise mole se krunica i litanije sv. Josipu. Subotom se tijekom svete mise na osobit način moli za duhovna zvanja. Svakog prvog petka u mjesecu je pobožnost Presvetom srcu

Sakramenti

Sakrament krštenja Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha (vitae spiritualis ianua) i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo